LOGO

המסלולים שלי

השינוי שלך מתחיל
ונגמר כאן !

01

יעוץ כושר ותזונה פרונטלי​

בניית תפריט תזונה ותוכנית אימון בהתאמה אישית ומדוייקת במעמד כל פגישה כולל בדיקת מדדים היקפים ואחוזי שומן

מסלול הבייסיק 3 חודשים

מגיע עד 3 מפגשים  פרונטלים וליווי וואטסאפ טלפוני חינם לכל ה 3 חודשים
בעלות של 2400 ש”ח

מסלול הגולד  6 חודשים

מגיע עד  6 מפגשים פרונטלים וחצי שנה חודשי ליווי וואטסאפ טלפוני חינם בעלות של 3600 ₪

מסלול הפרימיום שנתי 12 חודשים

מגיע עד 12 מפגשים פרונטלים וליווי וואטסאפ טלפוני חינם לכל השנה בעלות של 5200 ₪ בלבד

* כל חודש נוסף של ליווי והחלפת תפריט או תוכנית ותפריט לפי צורך מעבר ל לחבילה ניתן להמשיך במסלול “הפרונטלי” בתוספת של 600 ₪ בלבד! ללא התחייבות

*( בדיקת אחוזי שומן והיקפים לא לנשים ,נשים נבדקות עצמאית לפי ההוראות שלי אחת לשבוע)

*בכל המסלולים אתם בוחרים לכמה זמן הליווי ויש תמיד אפשרות לעבור למסלול “האונליין” אחרי תום החבילה שלקחתם בתוספת של 500 ₪ לכל חודש נוסף

02

יעוץ כושר ותזונה באונליין

מסלול הבייסיק 3 חודשים

בניית תפריט תזונה ותוכנית אימון בהתאמה אישית ומדוייקת מגיע עם 3 חודשי ליווי וואטסאפ טלפוני חינם
בעלות של 1800 ש”ח

מסלול הגולד החצי שנתי  6 חודשים

כולל בניית תפריט ותוכנית אימון בהתאמה אישית עם ליווי וואטסאפ טלפוני חינם לאורך כל החצי שנה בעלות של 3000 ₪ בלבד

מסלול הפרימיום השנתי 12 חודשים

כולל בניית תפריט ותוכנית אימון בהתאמה אישית ומדוייקת לאורך כל השנה בעלות של 4000 ₪ בלבד!

*וכל חודש נוסף בתוספת 500 ₪ לחודש אחרי תום החבילה, ללא התחייבות לכל המסלולי  האונליין

*בכל המסלולים של האונליין ניתן לקבל פגישה פרונטלית אחת בתוספת של 150 ₪

*( בפרונטלי בדיקת אחוזי שומן והיקפים לא לנשים ,נשים נבדקות עצמאית לפי ההוראות שלי אחת לשבוע)

03

יעוץ עסקי למאמנים ויועצי כושר

בעלות של 1200 ש”ח לחודש

04

יעוץ כושר ותזונה פרונטלי - זוגות

בייסיק 3 חודשים

בניית תפריט תזונה ותוכנית אימון בהתאמה אישית ומדוייקת לכל אחד, מגיע עם 3 חודשי ליווי אישי בוואטסאפ ובטלפון חינם לכל אחד/ת, מגיע עם עד 3 מפגשים שבהם נקח משקל מדדים היקפים ובדיקת אחוזי שומן  לכל אחד
בעלות של 1800 ש”ח פר אדם

מסלול הגולד זוגות ל 6 חודשים

מגיע עם 6 חודשי ליווי אישי בוואטסאפ ובטלפון חינם לכל אחד/ת, מגיע עם עד  6 מפגשים שבהם נקח בכל פגישה משקל מדדים היקפים ובדיקת אחוזי שומן  לכל אחד לאורך כל החצי שנה בעלות של 3000 ₪ בלבד פר אדם, וכל חודש נוסף של ליווי והחלפת תפריט תזונה והתוכנית אימון לפי צורך בתוספת של 500 ש”ח לאדם בלבד!

מסלול פרימיום שנתי זוגות  12 חודשים

מגיע עם 12 חודשי ליווי אישי בוואטסאפ ובטלפון חינם לכל אחד/ת, מגיע עם עד 12 מפגשים שבהם נקח בכל פגישה משקל מדדים היקפים ובדיקת אחוזי שומן  לכל אחד לאורך כל השנה בעלות של 4000 ₪ בלבד פר אדם

* כל חודש נוסף של ליווי והחלפת תפריט תזונה והתוכנית אימון לפי צורך בתוספת של 500 ש”ח לאדם בלבד! במסלול “הפרונטלי”זוגות פר אדם

*( בדיקת אחוזי שומן והיקפים לא לנשים ,נשים נבדקות עצמאית לפי ההוראות שלי אחת לשבוע)

*בכל המסלולים אתם בוחרים לכמה זמן הליווי ויש תמיד אפשרות לעבור למסלול “האונליין” אחרי תום החבילה שלקחתם בתוספת של 400 ₪ לכל חודש נוסף פר אדם

05

יעוץ כושר ותזונה באונליין - זוגות

מסלול הבייסיק 3 חודשים

בניית תפריט תזונה ותוכנית אימון בהתאמה אישית ומדוייקת לכל אחד, מגיע עם 3 חודשי ליווי אישי בוואטסאפ ובטלפון חינם לכל אחד/ת, בעלות של 1500 ש”ח פר אדם

מסלול הגולד חצי שנה זוגות ל 6 חודשים

מגיע עם 6 חודשי ליווי אישי בוואטסאפ ובטלפון חינם לכל אחד/ת החלפת תוכנית אימון ותפריט לפי צורך, בעלות של 2500 ₪ בלבד פר אדם

מסלול פרימיום שנתי  12 חודשים זוגות

מגיע עם 12 חודשי ליווי אישי בוואטסאפ ובטלפון חינם לכל אחד/ת, החלפת תוכנית אימון ותפריט תזונה לפי צורך לכל אחד ,בעלות של 3600 ₪ בלבד פר אדם

*וכל חודש נוסף במידה ותרצו להאריך  בתוספת 400 ₪ לחודש  פר אדם אחרי תום החבילה, ללא התחייבות

*בכל המסלולים של האונליין ניתן לקבל פגישה פרונטלית אחת בתוספת של 150 ₪ פר אדם

*( בפרונטלי בדיקת אחוזי שומן והיקפים לא לנשים ,נשים נבדקות עצמאית לפי ההוראות שלי אחת לשבוע)

06

פרונטלי יחיד סטודנט/חייל/בחור ישיבה

בניית תפריט תזונה ותוכנית אימון בהתאמה אישית ומדוייקת במעמד כל פגישה כולל בדיקת מדדים היקפים ואחוזי שומן

מסלול הבייסיק 3 חודשים

מגיע עד 3 מפגשים  פרונטלים וליווי וואטסאפ טלפוני חינם לכל ה 3 חודשים
בעלות של 1800 ש”ח

מסלול הגודלד  החצי שנתי 6 חודשים

מגיע עד  6 מפגשים פרונטלים וחצי שנה חודשי ליווי וואטסאפ טלפוני חינם בעלות של 3000 ₪

מסלול הפרימיום שנתי 12 חודשים

מגיע עם עד 12 מפגשים פרונטלים וליווי וואטסאפ טלפוני חינם לכל השנה בעלות של 4000 ₪ בלבד

* וכל חודש נוסף של ליווי והחלפת תפריט או תוכנית ותפריט לפי צורך וכל חודש נוסף ,בתום החבילה בתוספת של 500 ₪ בלבד! ללא התחייבות

*( בדיקת אחוזי שומן והיקפים לא לנשים ,נשים נבדקות עצמאית לפי ההוראות שלי אחת לשבוע)

*בכל המסלולים אתם בוחרים לכמה זמן הליווי ויש תמיד אפשרות לעבור למסלול האונליין אחרי תום החבילה שלקחתם בתוספת של 400 ₪ לכל חודש נוסף

08

מסלול מפתחי גוף מסלול תחרות

מסלול ספיישל
הרשמה למסלול כחצי שנה לפני תחרות עד 4 חודשים לפני
לכשרוניים שרוצים להגשים חלום להעלות על במה ולהתחרות!
מתחת לגיל 18 באישור הורים בלבד
הכנה תחרותית כוללת הכנה של חצי שנה או שנה
*בחינת פרופורציות/סימטריה
*מדדים היקפים אחוזי שומן
*התאמת קטגוריה
*בניית תפריט תזונה ותוכנית אימון המותאמת להכנה תחרותית לפי שלבים
*ליווי מלא וואטסאפ טלפוני מענה לכל שאלה
*עבודת פאזוינג בכל מפגש
*מפגשים פרונטלים לפי צורך ויש הרבה !
*כיון והנחיה בהרשמה לאיגוד שנבחר כולל בחירת תאריך
*הפניה לאיגוד כולל רכישת הביגוד המתאים והצביעה הנכונה
*ריקון,ייבוש+העמסה
*יום תחרות איך להתנהל
*בניית תפריט ותוכנית אימון ליציאה מתחרות כולל ליווי מלא
עלות המסלול 5000 ₪ בלבד
לחיילים 4000ש”ח

קובי ירושלמי

קובי ירושלמי

יועץ כושר ותזונה

I will be back soon

קובי ירושלמי
השינוי שלך מתחיל כאן 🏆
Whatsapp